GIỚI THIỆU
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 4
Số lượt truy cập: 6137199
QUẢNG CÁO

I/ KẾ HOẠCH, QUY ĐỊNH, QUY CHẾ CHUYÊN MÔN

NĂM HỌC 2020 – 2021

TT

NỘI DUNG

GHI CHÚ

1

Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên

 

2

Quy chế chuyên môn

 

3

Thời khóa biểu số 1

 

4

Phân công phần hành số 1

 

5

Thời gian biểu số 1

 

6

Thời gian biểu số 2

 

7

- Kế hoạch công tác chuyên môn

 

8

Kế hoạch bồi dưỡng HSNK

 

9

Kế hoạch và lịch kiểm tra đợt 1

 

10

Kế hoạch BDTX tháng 9

 

11

 - Kế hoạch BDTX tháng 10

 

12

 - Kế hoạch BDTX tháng 11

 

13

 - Kế hoạch thi IOE cấp trường

 

14

 - Lịch thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường

 

15

 - Phần hành số 2

 

16

 - Thời khóa biểu số 2

 

17

 - Thời gian biểu số 3

 

18

 - Kế hoạch kiểm tra HKI

 

19

 - Lịch Kiểm tra HKI

 

20

Kế hoạch tập huấn Thông tư 27

 

21

 - Kết quả VSCĐ đợt 2

 

22

 - Kế hoạch BDTX từ tháng 12 đến tháng 3

 

23

 - Kế hoạch và lịch kiểm tra đợt 3

 

24

 - Bổ sung kế hoạch BDTX năm học 2020-2021

 

25

 - Kế hoạch BDTX tháng 4,5

 

26

 - Kế hoạch kiểm tra học kỳ II

 

 27

 - Lịch kiểm tra các môn ngoài Toán, Tiếng Việt

 

 

 - Báo cáo tổng kết năm học 2020-2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 II/ KẾ HOẠCH THÁNG 

Đánh giá tháng 8/2020 - Kế hoạch tháng 9/2020

Đánh giá tháng 1/2021 - Kế hoạch tháng 2/2021

Đánh giá tháng 9/2020- Kế hoạch tháng 10/2020

Đánh giá tháng 2/2021 - Kế hoạch tháng 3/2021

Đánh giá tháng 10/2020 - Kế hoạch tháng 11/2020

Đánh giá tháng 3/2021 - Kế hoạch tháng 4/2021

Đánh giá tháng 11/2020 - Kế hoạch tháng 12/2020

Đánh giá tháng 4/2021 - Kế hoạch tháng 05/2021

Đánh giá tháng 12/2020 - Kế hoạch tháng 01/2021

Đánh giá tháng 05/2021 - Kế hoạch tháng 06/2021

 III/ KẾ HOẠCH TUẦN

Tuần 1

(Từ ngày 07/9/2020 đến ngày 13/9/2020)

Tuần 24

(Từ ngày 15/02/2021 đến ngày 21/02/2021)

Tuần 2

(Từ ngày 14/09/2020 đến ngày 20/09/2020)

Tuần 25

(Từ ngày 22/02/2021 đến ngày 28/02/2021)

Tuần 3

(Từ ngày 21/09/2020 đến ngày 27/09/2020)

Tuần 26

(Từ ngày 01/03/2021 đến ngày 07/03/2021)

Tuần 4

(Từ ngày 28/09/2020 đến ngày 04/10/2020)

Tuần 27

(Từ ngày 08/03/2021 đến ngày 14/03/2021)

Tuần 5

(Từ ngày 05/10/2020 đến ngày 11/10/2020)

Tuần 28

(Từ ngày 15/03/2021 đến ngày 21/03/2021)

Tuần 6

(Từ ngày 12/10/2020 đến ngày 18/10/2020)

Tuần 29

(Từ ngày 22/02/2021 đến ngày 28/03/2021)

Tuần 7

(Từ ngày 19/10/2020 đến ngày 25/10/2020)

Tuần 30

(Từ ngày 29/03/2021 đến ngày 04/04/2021)

Tuần 8

(Từ ngày 26/10/2020 đến ngày 01/11/2020)

Tuần 31

(Từ ngày 05/04/2021 đến ngày 11/04/2021)

Tuần 9

(Từ ngày 02/11/2020 đến ngày 08/11/2020)

Tuần 32

(Từ ngày 12/04/2021 đến ngày 18/04/2021)

 Tuần 10

(Từ ngày 09/11/2020 đến ngày 15/11/2020)

Tuần 33

(Từ ngày 19/04/2021 đến ngày 25/04/2021)

Tuần 11

(Từ ngày 16/11/2020 đến ngày 22/11/2020)

Tuần 34

(Từ ngày 26/04/2021 đến ngày 02/05/2021)

Tuần 12

(Từ ngày 23/11/2020 đến ngày 29/11/2020)

Tuần 35

(Từ ngày 03/05/2021 đến ngày 09/05/2021)

Tuần 13

(Từ ngày 30/11/2020 đến ngày 06/12/2020)

Tuần 36

(Từ ngày 10/05/2021 đến ngày 16/05/2021)

Tuần 14

(Từ ngày 07/12/2020 đến ngày 13/12/2020)

Tuần 37

(Từ ngày / /2021 đến ngày / /2021)

Tuần 15

(Từ ngày 14/12/2020 đến ngày 20/12/2020)

Tuần 38

(Từ ngày / /2020 đến ngày / /2020)

Tuần 16

(Từ ngày 21/12/2020 đến ngày 27/12/2020)

Tuần 39

(Từ ngày / /2021 đến ngày / /2021)

Tuần 17

(Từ ngày 28/12/2020 đến ngày 03/01/2021)

Tuần 40

(Từ ngày / /2021 đến ngày / /2021)

Tuần 18

(Từ ngày 04/01/2021 đến ngày 09/01/2021)

Tuần 41

(Từ ngày / /2021 đến ngày / /2021)

Tuần 19

(Từ ngày 11/01/2021 đến ngày 17/01/2021)

Tuần 42

(Từ ngày / /2020 đến ngày / /2020)

Tuần 20

(Từ ngày 18/01/2021 đến ngày 24/01/2021)

Tuần 43

(Từ ngày / /2021 đến ngày / /2021)

Tuần 21

(Từ ngày 25/01/2021 đến ngày 31/01/2021)

Tuần 44

(Từ ngày / /2021 đến ngày / /2021)

Tuần 22

(Từ ngày 01/02/2021 đến ngày 07/02/2021)

Tuần 45

(Từ ngày / /2021 đến ngày / /2021) 

 Tuần 23

(Từ ngày 08/02/2021 đến ngày 14/02/2021)

 Tuần 46

(Từ ngày / /2021 đến ngày / /2021)

 

 

 

 

 

Lên đầu trang
TÌM KIẾM


Hỗ trợ trực tuyến
Cô Hoàng Thị Hòa - HT
Cô Hoàng Thị Hòa - HT
SĐT: 0915183357
Cô Lê Thị Mỹ Lệ - PHT
Cô Lê Thị Mỹ Lệ - PHT
SĐT: 0913560291
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 KIẾN GIANG - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0232.3882906 * Email: thso2kiengiang@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com