THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 45
Số lượt truy cập: 3088238
QUANG CÁO

I/ KẾ HOẠCH, QUY ĐỊNH, QUY CHẾ NĂM ...HỌC 2017 – 2018

TT

NỘI DUNG

GHI CHÚ

1

Kế hoạch hoạt động năm học 

Phần hành số 1 


Thực hiện từ ngày 21/8/2017 

2

 Phần hành số 2

Thực hiện từ ngày 11/92017 

3

 Kế hoạch kiểm tra nội bộ trường

 

4

 Lịch kiểm tra tháng 8

 

5

 Lịch kiểm tra tháng 9

 

6

 Quy chế chi tiêu nội bộ

 

7

 Quy tắc ứng xử trong trường học

 

8

Báo cáo TK năm học 2016-2017 - Phương hướng nhiệm vụ năm học 2017-2018 

 

9

 Lịch kiểm tra tháng 10

 

10

 Phần hành số 3

Thực hiện từ ngày 9/10/2017 

11

Kế hoạch - QĐ xây dựng THAT 

 

12

Lịch kiểm tra tháng 11 

 

13

Phần hành số 4 

 

14

TKB và phần hành số 5 

 

15

Lịch kiểm tra tháng 12 

 

16

Phần hành số 6 

 

17

Quy chế chi tiêu nội bộ 2018 

 

18

Kế hoạch KT tháng 1 

 

19

Lịch kiểm tra tháng 2 

 

20

Báo cáo sơ kết học kỳ 1 năm học 2017-2018 

 

 21

 

 

 22

 

 

23

 

 

22

 

 

24

 

 

 

 

II/ KẾ HOẠCH THÁNG

 

Đánh giá tháng 8 – Kế hoạch tháng 9

Đánh giá tháng 2 – Kế hoạch tháng 3

Đánh giá tháng 9 – Kế hoạch tháng 10

Đánh giá tháng 3 – Kế hoạch tháng 4

Đánh giá tháng 10 – Kế hoạch tháng 11

Đánh giá tháng 4 – Kế hoạch tháng 5

Đánh giá tháng 11 – Kế hoạch tháng 12

Đánh giá tháng 5 – Kế hoạch tháng 6

Đánh giá tháng 12 – Kế hoạch tháng 1

Đánh giá tháng 6 – Kế hoạch tháng 7

Đánh giá tháng 1 – Kế hoạch tháng 2

Đánh giá tháng 8 – Kế hoạch tháng 9

 

III/ KẾ HOẠCH TUẦN

 

Tuần 01

(Từ ngày 21/8/17 đến ngày 27/8/17)

Tuần 02

(Từ ngày 28/8/17 đến ngày 03/9/17)

Tuần 03

(Từ ngày 04/9/17 đến ngày 10/9/17)

Tuần 04

(Từ ngày 11/9/17 đến ngày 17/9/17)

Tuần 05

(Từ ngày 18/9/17 đến ngày 24/9/17)

Tuần 06

(Từ ngày 25/9/17 đến ngày 1/10/17)

Tuần 07

(Từ ngày 2/10/17 đến ngày 8/10/17)

Tuần 08

(Từ ngày 9/10/17 đến ngày 15/10/17)

Tuần 09

(Từ ngày 16/10/17 đến ngày 22/10/17)

Tuần 10

(Từ ngày 23/10/17 đến ngày 29/10/17)

Tuần 11

(Từ ngày 30/10/17 đến ngày 5/11/17)

Tuần 12

(Từ ngày 6/11/17 đến ngày 12/11/17)

Tuần 13

(Từ ngày 13/11/17 đến ngày 19/11/17)

Tuần 14

(Từ ngày 20/11/17 đến ngày 26/11/17)

Tuần 15

(Từ ngày 27/11/17 đến ngày 3/12/17)

Tuần 16

(Từ ngày 4/12/17 đến ngày 10/12/17)

Tuần 17

(Từ ngày 11/12/17 đến ngày 17/12/17)

Tuần 18

(Từ ngày 18/12/17 đến ngày 24/12/17)

Tuần 19

(Từ ngày 25/12/17 đến ngày 31/12/17)

Tuần 20

(Từ ngày 1/1/18 đến ngày 7/01/18)

Tuần 21

(Từ ngày 8/1/18 đến ngày 14/1/18)

Tuần 22

(Từ ngày 15/1/18 đến ngày 21/1/18)

Tuần 23

(Từ ngày 22/1/18 đến ngày 28/1/18)

Tuần 24

(Từ ngày 29/1/18 đến ngày 4/2/18)

Tuần 25

(Từ ngày 5/2/18 đến ngày 11/2/18)

Tuần 26

(Từ ngày 12/2/18 đến ngày 18/2/18)

Tuần 27

(Từ ngày 19/2/18 đến ngày 25/2/18)

Tuần 28


Tuần 29

(Từ ngày 26/2/18 đến ngày 4/3/18)

Tuần 30

(Từ ngày 5/3/18 đến ngày 11/3/18)

Tuần 31

(Từ ngày 12/3/18 đến ngày 18/3/18)

Tuần 32

(Từ ngày 19/3/18 đến ngày 25/3/18)

Tuần 33

(Từ ngày 26/3/18 đến ngày 1/4/18)

Tuần 34

(Từ ngày 2/4/18 đến ngày 8/4/18)

Tuần 35

(Từ ngày 9/4/18 đến ngày 15/4/18)

Tuần 36

(Từ ngày 16/4/18 đến ngày 22/4/18)

Tuần 37

(Từ ngày 23/4/18 đến ngày 29/4/18)

Tuần 38

(Từ ngày 30/4/18 đến ngày 6/5/18)

Tuần 39

(Từ ngày 7/5/18 đến ngày 13/5/18)

Tuần 40

(Từ ngày 14/5/18 đến ngày 20/5/18)

Tuần 41

(Từ ngày 21/5/18 đến ngày 27/5/18)

Tuần 42

(Từ ngày 28/5/18 đến ngày 3/6/18)

Tuần 43

(Từ ngày 4/6/18 đến ngày 10/6/17)

Tuần 44

(Từ ngày 11/6/18 đến ngày 17/6/17)

Tuần 45

(Từ ngày 18/6/18 đến ngày 24/6/17)

Tuần 46

(Từ ngày 25/6/18 đến ngày 1/7/17)

 

Lên đầu trang
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Trần Công Lợi
Trần Công Lợi
Hiệu trưởng
Nguyễn Thị Kim Yến
Nguyễn Thị Kim Yến
Hiệu phó
Đỗ Trung Bình
Đỗ Trung Bình
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


BẢN QUYỀN THUỘC VỀ TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 KIẾN GIANG
Địa chỉ: HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3882906 * Email: thso2kiengiang@lethuy.edu.vn