GIỚI THIỆU
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 47
Số lượt truy cập: 6111485
QUẢNG CÁO

I/ KẾ HOẠCH Y TẾ

NĂM HỌC 2020 – 2021

TT

NỘI DUNG

GHI CHÚ

1

Kế hoạch hoạt động y tế năm học 2020-2021

 

Kế hoạch triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19 cho học sinh trong năm học mới 2020-2021

 

3

Kế hoạch triển khai công tác truyền thông y tế

 

4

- Kế hoạch phòng chống Covid

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9 

10

 

 

 II/ KẾ HOẠCH THÁNG 

Đánh giá tháng 8/2020 - Kế hoạch tháng 9/2020

Đánh giá tháng 1/2021 - Kế hoạch tháng 2/2021

Đánh giá tháng 9/2020- Kế hoạch tháng 10/2020

Đánh giá tháng 2/2021 - Kế hoạch tháng 3/2021

Đánh giá tháng 10/2020 - Kế hoạch tháng 11/2020

Đánh giá tháng 3/2021 - Kế hoạch tháng 4/2021

Đánh giá tháng 11/2020 - Kế hoạch tháng 12/2020

Đánh giá tháng 4/2021 - Kế hoạch tháng 05/2021

Đánh giá tháng 12/2020 - Kế hoạch tháng 01/2021

Đánh giá tháng 05/2021 - Kế hoạch tháng 06/2021

 

 III/ KẾ HOẠCH TUẦN

Tuần 1

(Từ ngày 31/8/2020 đến ngày 6/9/2020)

Tuần 24

(Từ ngày / /2020 đến ngày / /2020)

Tuần 2

(Từ ngày 7/9/2020 đến ngày 13/9/2020)

Tuần 25

(Từ ngày / /2020 đến ngày / /2020)

Tuần 3

(Từ ngày 14/9 /2020 đến ngày 20/ 9/2020)

Tuần 26

(Từ ngày / /2020 đến ngày / /2020)

Tuần 4

(Từ ngày 21/ 9/2020 đến ngày 27/ 9/2020)

Tuần 27

(Từ ngày / /2020 đến ngày / /2020)

Tuần 5

(Từ ngày 28/9/2020 đến ngày04/ 10/2020)

Tuần 28

(Từ ngày / /2020 đến ngày / /2020)

Tuần 6

(Từ ngày 5/10/2020 đến ngày 11/10/2020)

Tuần 29

(Từ ngày / /2020 đến ngày / /2020)

Tuần 7

(Từ ngày 12/10/2020 đến ngày 18/10/2020)

Tuần 30

(Từ ngày / /2020 đến ngày / /2020)

Tuần 8

(Từ ngày 19/10/2020 đến ngày 25/10/2020)

Tuần 31

(Từ ngày / /2020 đến ngày / /2020)

Tuần 9

(Từ ngày 26/10/2020 đến ngày 1/11/2020)

Tuần 32

(Từ ngày / /2020 đến ngày / /2020)

 Tuần 10

(Từ ngày 02/ 11/2020 đến ngày 8/11/2020)

Tuần 33

(Từ ngày / /2020 đến ngày / /2020)

Tuần 11

(Từ ngày 09/11/2020 đến ngày 15/11/2020)

Tuần 34

(Từ ngày / /2020 đến ngày / /2020)

Tuần 12

(Từ ngày 16/11/2020 đến ngày 22/11/2020)

Tuần 35

(Từ ngày / /2020 đến ngày / /2020)

Tuần 13

(Từ ngày 23/11/2020 đến ngày 29/11/2020)

Tuần 36

(Từ ngày / /2020 đến ngày / /2020)

Tuần 14

(Từ ngày 30/11/2020 đến ngày 6/ 12/2020)

Tuần 37

(Từ ngày / /2020 đến ngày / /2020)

Tuần 15

(Từ ngày 07/12/2020 đến ngày 13/ 12/2020)

Tuần 38

(Từ ngày / /2020 đến ngày / /2020)

Tuần 16

(Từ ngày / /2020 đến ngày / /2020)

Tuần 39

(Từ ngày / /2020 đến ngày / /2020)

Tuần 17

(Từ ngày14/12/2020 đến ngày 20/12/2020)

Tuần 40

(Từ ngày / /2020 đến ngày / /2020)

Tuần 18

(Từ ngày / /2020 đến ngày / /2020)

Tuần 41

(Từ ngày / /2020 đến ngày / /2020)

Tuần 19

(Từ ngày / /2020 đến ngày / /2020)

Tuần 42

(Từ ngày / /2020 đến ngày / /2020)

Tuần 20

(Từ ngày / /2020 đến ngày / /2020)

Tuần 43

(Từ ngày / /2020 đến ngày / /2020)

Tuần 21

(Từ ngày / /2020 đến ngày / /2020)

Tuần 44

(Từ ngày / /2020 đến ngày / /2020)

Tuần 22

(Từ ngày / /2020 đến ngày / /2020)

Tuần 45

(Từ ngày / /2020 đến ngày / /2020) 

 Tuần 23

(Từ ngày / /2020 đến ngày / /2020)

 Tuần 46

(Từ ngày / /2020 đến ngày / /2020)

 

Lên đầu trang
TÌM KIẾM


Hỗ trợ trực tuyến
Cô Hoàng Thị Hòa - HT
Cô Hoàng Thị Hòa - HT
SĐT: 0915183357
Cô Lê Thị Mỹ Lệ - PHT
Cô Lê Thị Mỹ Lệ - PHT
SĐT: 0913560291
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 KIẾN GIANG - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0232.3882906 * Email: thso2kiengiang@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com