GIỚI THIỆU
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 18
Số lượt truy cập: 6110314
QUẢNG CÁO

I/ KẾ HOẠCH, QUY ĐỊNH, QUY CHẾ CHUYÊN MÔN

NĂM HỌC 2022 - 2023

TT

NỘI DUNG

GHI CHÚ

1

 - Kế hoạch năm học 2022 - 2023

 

2

 Quy chế chuyên môn

 

3

 - Phân công phần hành số 1

 

4

  Thời khóa biểu số 1

 

5

 - Thời gian biểu

 

6

 - Quyết định, chương trình dạy học

 

7

- Kế hoạch triển khai chuyên đề năm học 2022-2023

 

8

 - Kế hoạch thi GVDG - GVCNG cấp trường năm học 2022 - 2023

 

9

 - Kế hoạch, quyết định KTNB tháng 10

 

10

Kế hoạch chỉ đạo các hội thi

 

11

 - Kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ

 

12

 - Kế hoạch kiểm tra định kỳ giữa HKI

 

13

 - Kế hoạch triển khai chuyên đề tháng 9

 

14

  - Kế hoạch triển khai chuyên đề tháng 10

 

15

  - Kế hoạch triển khai chuyên đề tháng 11

 

16

 - Kế hoạch, quyết định kiểm tra nôi bộ tháng 11

 

17

 - Kế hoạch kiểm tra nội bộ tháng 12

 

18

 - Quyết định kiểm tra nội bộ tháng 2

 

19

 - Kế hoạch kiểm tra nội bộ tháng 2

 

20

 - Kế hoạch kiểm tra định kỳ giữa kỳ 2

 

21

 - Kế hoạch kiểm tra định kỳ cuối kỳ 2

 

22

 

 

23

 

 

24

 

 

25

 

 

26

 

 

27

 

 

28

 

 

29

 

 

30

 

 

 

 

 


 
 

II/ KẾ HOẠCH THÁNG 

Đánh giá tháng 08/2022 - Kế hoạch tháng 09/2022

Đánh giá tháng 01/2023 - Kế hoạch tháng 02/2023

Đánh giá tháng 09/2022 - Kế hoạch tháng 10/2022

Đánh giá tháng 02/2023 - Kế hoạch tháng 03/2023

Đánh giá tháng 10/2022 - Kế hoạch tháng 11/2022

Đánh giá tháng 03/2023 - Kế hoạch tháng 04/2023

Đánh giá tháng 11/2022 - Kế hoạch tháng 12/2022

Đánh giá tháng 04/2023 - Kế hoạch tháng 05/2023

Đánh giá tháng 12/2022 - Kế hoạch tháng 01/2023

Đánh giá tháng 05/2023 - Kế hoạch tháng 06/2023

 

III/ KẾ HOẠCH TUẦN

Tuần 1

(Từ ngày 05/9/2022 đến ngày 11/9/2022)

Tuần 22

(Từ ngày 30/01/2023 đến ngày 05/02/2023)

Tuần 2

(Từ ngày 12/9/2022 đến ngày 18/9/2022)

Tuần 23

(Từ ngày 06/02/2023 đến ngày 12/02/2023)

Tuần 3

(Từ ngày 19/9/2022 đến ngày 25/9/2022)

Tuần 24

(Từ ngày 13/02/2023 đến ngày 19/02/2023)

Tuần 4

(Từ ngày 22/9/2022 đến ngày 02/10/2022)

Tuần 25

(Từ ngày 20/02/2023 đến ngày 26/02/2023)

Tuần 5

(Từ ngày 3/10/2022 đến ngày 9/10/2022)

Tuần 26

(Từ ngày 27/02/2023 đến ngày 05/03/2023)

Tuần 6

(Từ ngày 10/10/2022 đến ngày 16/10/2022)

Tuần 27

(Từ ngày 06/03/2023 đến ngày 12/03/2023)

Tuần 7

(Từ ngày 17/10/2022 đến ngày 23/10/2022)

Tuần 28

(Từ ngày 13/3/2023 đến ngày 19/3/2023)

Tuần 8

(Từ ngày 24/10/2022 đến ngày 30/10/2022)

Tuần 29

(Từ ngày 20/3/2023 đến ngày 26/3/2023)

Tuần 9

(Từ ngày 31/10/2022 đến ngày 06/11/2022)

Tuần 30

(Từ ngày 27/3/2023 đến ngày 2/4/2023)

Tuần 10

(Từ ngày 07/11/2022 đến ngày 13/11/2022)

Tuần 31

(Từ ngày 3/4/2023 đến ngày 9/4/2023)

Tuần 11

(Từ ngày 14/11/2022 đến ngày 20/11/2022)

Tuần 32

(Từ ngày 10/4/2023 đến ngày 16/4/2023)

Tuần 12

(Từ ngày 21/11/2022 đến ngày 27/11/2022)

Tuần 33

(Từ ngày 17/4/2023 đến ngày 23/4/2023)

Tuần 13

(Từ ngày 28/11/2022 đến ngày 04/12/2022)

Tuần 34

(Từ ngày 26/4/2023 đến ngày 02/5/2023)

Tuần 14

(Từ ngày 05/12/2022 đến ngày 11/12/2022)

Tuần 35

(Từ ngày 04/5/2023 đến ngày 07/5/2023)

Tuần 15

(Từ ngày 12/12/2022 đến ngày 18/12/2022)

Tuần 36

(Từ ngày 08/5/2023 đến ngày 14/5/2023)

Tuần 16

(Từ ngày 19/12/2022 đến ngày 25/12/2022)

Tuần 37

(Từ ngày 15/5/2023 đến ngày 21/5/2023)

Tuần 17

(Từ ngày 26/12/2022 đến ngày 01/01/2023)

Tuần 38

(Từ ngày 22/5/2023 đến ngày 28/5/2023)

Tuần 18

(Từ ngày 02/01/2023 đến ngày 08/01/2023)

Tuần 39

(Từ ngày 2023 đến ngày 2023)

Tuần 19

(Từ ngày 09/01/2023 đến ngày 15/01/2023)

Tuần 40

(Từ ngày 2023 đến ngày 2023)

Tuần 20

(Từ ngày 2023 đến ngày 2023)

Tuần 41

(Từ ngày 2023 đến ngày 2023)

Tuần 21

(Từ ngày 2023 đến ngày 2023)

Tuần 42

(Từ ngày 2023 đến ngày 2023)

Lên đầu trang
TÌM KIẾM


Hỗ trợ trực tuyến
Cô Hoàng Thị Hòa - HT
Cô Hoàng Thị Hòa - HT
SĐT: 0915183357
Cô Lê Thị Mỹ Lệ - PHT
Cô Lê Thị Mỹ Lệ - PHT
SĐT: 0913560291
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 KIẾN GIANG - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0232.3882906 * Email: thso2kiengiang@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com