GIỚI THIỆU
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 32
Số lượt truy cập: 6111485
QUẢNG CÁO

I/ KẾ HOẠCH, QUY ĐỊNH, QUY CHẾ NHÀ TRƯỜNG

NĂM HỌC 2021 - 2022

TT

NỘI DUNG

GHI CHÚ

1

 - Kế hoạch dạy học ứng phó dịch bệnh Covid-19

 

2

- Phương án dạy học ứng phó dịch bệnh Covid-19

 

3

Kế hoạch hội đồng trường

 

4

Quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học

 

5

  - Quy định hoạt động nội bộ trường học

 

6

 - Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CNTT và TKGD

 

7

 Kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2021 - 2022

 

8

 - Kế hoạch giáo dục nhà trường

 

9

Quy chế Dân chủ năm học 2021-2022

 

10

- Kế hoạch Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2021 - 2022

 

11

- Kế hoạch xây dựng trường THAT về PTTNTT

 

12

- Kế hoạch xây dựng THTT-HSTC

 

13

- Kế hoạch BDTX năm học 2021-2022

 

14

Báo cáo tổng kết năm học 2020 - 2021, phương hướng nhiệm vụ năm học 2021 - 2022

 

15

Quyết định - Kế hoạch kiểm tra nội bộ tháng 11

 

16

Kế hoạch tổ chức 20/11

 

17

Quyết định - kế hoạch kiểm tra nội bộ tháng 12 

 

18

- Báo cáo Sơ kết học kì I

 

19

- Quyết định thành lập Ban tổ chức, Ban giám khảo Hội thi IOE cấp huyện 2021-2022

 

20

- Quyết định - Kế hoạch kiểm tra nội bộ tháng 01

 

21

 - Quyết định - Kế hoạch kiểm tra nội bộ tháng 02

 

22

Quyết định - Kiểm tra nội bộ tháng 3

 

23

 - Quyết định - Kiểm tra nội bộ tháng 4

 

24

 - Quyết định - Kế hoạch Kiểm tra HKII

 

25

 - Kế hoạch chuyển giao chất lượng lớp 5

 

26

 - Kế hoạch tổng kết 2 năm thực hiện SGK lớp 1,2

 

27

 - Báo cáo tổng kết 2 năm thực hiện SGK lớp 1,2

 

28

- Báo cáo tổng kêt năm học 2021-2022

 

29

 

 

30

 

 

31

 

 

32

 

 

33

 

 

34

 

 

35

 

 

36

 

 

37

 

 

 

 

 


 
 

II/ KẾ HOẠCH THÁNG 

Đánh giá tháng 7/2021 - Kế hoạch tháng 8/2020

Đánh giá tháng 01/2022 - Kế hoạch tháng 02/2022

Đánh giá tháng 08/2021 - Kế hoạch tháng 09/2021

Đánh giá tháng 02/2022 - Kế hoạch tháng 03/2022

Đánh giá tháng 09/2021 - Kế hoạch tháng 10/2021

Đánh giá tháng 03/2022 - Kế hoạch tháng 04/2022

Đánh giá tháng 10/2021 - Kế hoạch tháng 11/2021

Đánh giá tháng 04/2022 - Kế hoạch tháng 05/2022

Đánh giá tháng 11/2021 - Kế hoạch tháng 12/2021

Đánh giá tháng 05/2022 - Kế hoạch tháng 06/2022

Đánh giá tháng 12/2021 - Kế hoạch tháng 01/2022

Đánh giá tháng 06/2022 - Kế hoạch tháng 07/2022

 

III/ KẾ HOẠCH TUẦN

Tuần 1

(Từ ngày 02/08/2021 đến ngày 08/08/2021)

(Từ ngày 10/01/2022 đến ngày 17/01/2022)

Tuần 2

(Từ ngày 09/08/2021 đến ngày 15/08/2021)

Tuần 25

(Từ ngày 18/01/2022 đến ngày 23/01/2022)

Tuần 3

(Từ ngày 16/8/2021 đến ngày 22/8/2021)

Tuần 26

(Từ ngày 24/01/2022 đến ngày 30/01/2022)

Tuần 4

((Từ ngày 23/08/2021 đến ngày 29/08/2021)

Tuần 27

(Từ ngày 31/01/2022 đến ngày 06/02/2022)

Tuần 5

(Từ ngày 30/08/2021 đến ngày 05/09/2021)

Tuần 28

(Từ ngày 07/02/2022 đến ngày 13/02/2022)

Tuần 6

(Từ ngày 06/09/2021 đến ngày 12/09/2021)

Tuần 29

(Từ ngày 14/02/2022 đến ngày 20/02/2022)

Tuần 7

(Từ ngày 13/09/2021 đến ngày 19/09/2021)

Tuần 30

(Từ ngày 21/02/2022 đến ngày 27/02/2022)

Tuần 8

(Từ ngày 20/09/2021 đến ngày 26/09/2021)

Tuần 31

(Từ ngày 28/02/2022 đến ngày 06/03/2022)

Tuần 9

(Từ ngày 27/09/2021 đến ngày 03/10/2021)

Tuần 32

(Từ ngày 07/03/2022 đến ngày 13/03/2022)

 Tuần 10

(Từ ngày 04/10/2021 đến ngày 10/10/2021)

Tuần 33

(Từ ngày 14/03/2022 đến ngày 20/03/2022)

Tuần 11

(Từ ngày 11/10/2021 đến ngày 17/10/2021)

Tuần 34

(Từ ngày 21/03/2022 đến ngày 27/03/2022)

Tuần 12

(Từ ngày 18/10/2021 đến ngày 24/10/2021)

Tuần 35

(Từ ngày 28/03/2022 đến ngày 03/04/2022)

Tuần 13

(Từ ngày 25/10/2021 đến ngày 01/11/2021)

Tuần 36

(Từ ngày 04/04/2022 đến ngày 10/04/2022)

Tuần 14

(Từ ngày 01/11/2021 đến ngày 07/11/2021)

Tuần 37

(Từ ngày 11/04/2022 đến ngày 17/04/2022)

Tuần 15

(Từ ngày 08/11/2021 đến ngày 14/11/2021)

Tuần 38

(Từ ngày 18/04/2022 đến ngày 24/04/2022)

Tuần 16

(Từ ngày 15/11/2021 đến ngày 21/11/2021)

Tuần 39

(Từ ngày 25/04/2022 đến ngày 01/05/2022)

Tuần 17

(Từ ngày 22/11/2021 đến ngày 28/11/2021)

Tuần 40

(Từ ngày 02/05/2022 đến ngày 08/05/2022)

Tuần 18

(Từ ngày 29/11/2021 đến ngày 05/12/2021)

Tuần 41

(Từ ngày 09/05/2021 đến ngày 15/05/2021)

Tuần 19

(Từ ngày 06/12/2021 đến ngày 12/12/2021)

Tuần 42

(Từ ngày 16/05/2021 đến ngày 22/05/2021)

Tuần 20

(Từ ngày 13/11/2021 đến ngày 19/12/2021)

Tuần 43

(Từ ngày 23/5/2021 đến ngày 29/5/2021)

Tuần 21

(Từ ngày 20/12/2021 đến ngày 26/12/2021)

Tuần 44

(Từ ngày 2021 đến ngày 2021)

Tuần 22

(Từ ngày 27/12/2021 đến ngày 02/01/2022)

Tuần 45

(Từ ngày / /2020 đến ngày / /2020) 

(Từ ngày 03/01/2022 đến ngày 09/012022)

 Tuần 46

(Từ ngày 2021 đến ngày 2021)

 

Lên đầu trang
TÌM KIẾM


Hỗ trợ trực tuyến
Cô Hoàng Thị Hòa - HT
Cô Hoàng Thị Hòa - HT
SĐT: 0915183357
Cô Lê Thị Mỹ Lệ - PHT
Cô Lê Thị Mỹ Lệ - PHT
SĐT: 0913560291
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 KIẾN GIANG - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0232.3882906 * Email: thso2kiengiang@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com