GIỚI THIỆU
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 34
Số lượt truy cập: 6111485
QUẢNG CÁO

I/ KẾ HOẠCH, QUY ĐỊNH, QUY CHẾ NHÀ TRƯỜNG

NĂM HỌC 2022 - 2023

TT

NỘI DUNG

GHI CHÚ

1

 Quy tắc ứng xử văn hóa

 

2

 Quy chế dân chủ

 

3

 Quy định hoạt động nội bộ, thi đua

 

4

 Kê hoạch phòng chống lụt bão năm 2022 - 2023

 

5

 Quyết định về phân công phần hành

 

6

Kế hoạch tổ chức kí cam kết chấp hành nội quy trường học

 

7

 Kế hoạch PCCC&CNCH năm học 2022-2023

 

8

 Kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2022-2023

 

9

 Kế hoạch THAT về ANTT năm học 2022-2023

 

10

 Kế hoạch xây dựng "THTT-HSTC" năm học 2022-2023

 

11

 Kế hoạch THAN-PTTNTT năm học 2022-2023 

 

12

 Kế hoạch giáo dục nhà trường 2022-2023

 

13

 Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2022-2023

 

14

Kế hoạch Hội đồng trường năm học 2022-2023

 

15

Kế hoạch UDCNTT và chuyển đổi số năm học 2022-2023

 

16

 Quyết định - Kế hoạch KTNB tháng 10

 

17

Kế hoạch chỉ đạo dạy học tiếng Anh năm học 2022-2023

 

18

 Kế hoạch kiểm định chất lượng 2022-2023

 

19

Kế hoạch kiểm tra nội bộ tháng 12 

 

20

 Kế hoạch hoạt động trải nghiệm khối 5

 

21

Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2023

 

22

Quyết định kiểm tra nội bộ tháng 01

 

23

Kế hoạch kiểm tra nội bộ tháng 01

 

24

 Kế hoạch hoạt động trải nghiệm tháng 01

 

25

 Quyết định kiểm tra nội bộ tháng 02

 

26

Kế hoạch kiểm tra nội bộ tháng 02

 

27

  Quyết định Kiểm tra nội bộ tháng 3

 

28

Kế hoạch kiểm tra nội bộ tháng 3

 

29

 Quyết định ban hành Quy chế trang TTĐT

 

30

Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Chương trình GDPT 2018 đối với lớp 1,2,3

 

31

 Báo cáo tổng kết năm học

 

32

 

 

 

 

 

 


 
 

II/ KẾ HOẠCH THÁNG 

Đánh giá tháng 08/2022 - Kế hoạch tháng 09/2022

Đánh giá tháng 01/2023 - Kế hoạch tháng 02/2023

Đánh giá tháng 09/2022 - Kế hoạch tháng 10/2022

Đánh giá tháng 02/2023 - Kế hoạch tháng 03/2023

Đánh giá tháng 10/2022 - Kế hoạch tháng 11/2022

Đánh giá tháng 03/2023 - Kế hoạch tháng 04/2023

Đánh giá tháng 11/2022 - Kế hoạch tháng 12/2022

Đánh giá tháng 04/2023 - Kế hoạch tháng 05/2023

Đánh giá tháng 12/2022 - Kế hoạch tháng 01/2023

Đánh giá tháng 05/2023 - Kế hoạch tháng 06/2023

 

III/ KẾ HOẠCH TUẦN

Tuần 1

(Từ ngày 01/8/2022 đến ngày 07/8/2022)

Tuần 22

(Từ ngày 26/12/2022 đến ngày 01/01/2023)

Tuần 2

(Từ ngày 09/8/2022 đến ngày 14/8/2022)

Tuần 23

(Từ ngày 02/01/2023 đến ngày 08/01/2023)

Tuần 3

(Từ ngày 14/8/2022 đến ngày 21/8/2022)

Tuần 24

(Từ ngày 09/01/2023 đến ngày 15/01/2023)

Tuần 4

(Từ ngày 22/8/2022 đến ngày 28/8/2022)

Tuần 25

(Từ ngày 16/01/2023 đến ngày 22/01/2023)

Tuần 5

(Từ ngày 29/8/2022 đến ngày 04/9/2022)

Tuần 26

(Từ ngày 23/01/2023 đến ngày 29/01/2023)

Tuần 6

(Từ ngày 05/9/2022 đến ngày 11/9/2022)

Tuần 27

(Từ ngày 30/01/2023 đến ngày 05/02/2023)

Tuần 7

(Từ ngày 12/9/2022 đến ngày 18/9/2022)

Tuần 28

(Từ ngày 06/02/2023 đến ngày 12/02/2023)

Tuần 8

(Từ ngày 19/9/2022 đến ngày 25/9/2022)

Tuần 29

(Từ ngày 13/02/2023 đến ngày 19/02/2023)

Tuần 9

(Từ ngày 26/9/2022 đến ngày 2/10/2022)

Tuần 30

(Từ ngày 20/02/2023 đến ngày 26/02/2023)

Tuần 10

(Từ ngày 3/10/2022 đến ngày 9/10/2022)

Tuần 31

(Từ ngày 27/02/2023 đến ngày 05/3/2023)

Tuần 11

(Từ ngày 10/10/2022 đến ngày 16/10/2022)

Tuần 32

(Từ ngày 06/3/2023 đến ngày 12/3/2023)

Tuần 12

(Từ ngày 17/10/2022 đến ngày 23/10/2022)

Tuần 33

(Từ ngày 13/3/2023 đến ngày 19/3/2023)

Tuần 13

(Từ ngày 24/10/2022 đến ngày 30/10/2022)

Tuần 34

(Từ ngày 20/3/2023 đến ngày 26/3/2023)

Tuần 14

(Từ ngày 01/11/2022 đến ngày 06/11/2022)

Tuần 35

(Từ ngày 27/3/2023 đến ngày 02/4/2023)

Tuần 15

(Từ ngày 07/11/2022 đến ngày 13/11/2022)

Tuần 36

(Từ ngày 03/4/2023 đến ngày 09/4/2023)

Tuần 16

(Từ ngày 14/11/2022 đến ngày 20/11/2022)

Tuần 37

(Từ ngày 10/4/2023 đến ngày 16/4/2023)

Tuần 17

(Từ ngày 21/11/2022 đến ngày 27/11/2022)

Tuần 38

(Từ ngày 17/4/2023 đến ngày 23/4/2023)

Tuần 18

(Từ ngày 28/11/2022 đến ngày04/12/ 2022)

Tuần 39

(Từ ngày 24/4/2023 đến ngày 30/4/2023)

Tuần 19

(Từ ngày 05/12/2022 đến ngày 11/12/2022)

Tuần 40

(Từ ngày 01/5/2023 đến ngày 07/5/2023)

Tuần 20

(Từ ngày 12/12/2022 đến ngày 18/12/2022)

Tuần 41

(Từ ngày 08/5/2023 đến ngày 14/5/2023)

Tuần 21

(Từ ngày 19/12/2022 đến ngày 25/12/2022)

Tuần 42

(Từ ngày 15/5/2023 đến ngày 21/5/2023)

 

Lên đầu trang
TÌM KIẾM


Hỗ trợ trực tuyến
Cô Hoàng Thị Hòa - HT
Cô Hoàng Thị Hòa - HT
SĐT: 0915183357
Cô Lê Thị Mỹ Lệ - PHT
Cô Lê Thị Mỹ Lệ - PHT
SĐT: 0913560291
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 KIẾN GIANG - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0232.3882906 * Email: thso2kiengiang@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com